Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIETIFY
63 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng
Việt Nam.
Chủ sở hữu email liên hệ: info@vietify.com

CÁC LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP
Trong số các loại dữ liệu cá nhân mà ứng dụng này thu thập, bởi chính nó hoặc thông qua các bên thứ ba, có: tên, họ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, quốc gia, địa chỉ email, mã ZIP/Bưu điện, các loại dữ liệu, thành phố, ID người dùng, cookie và dữ liệu sử dụng.

Chi tiết đầy đủ về từng loại dữ liệu cá nhân được thu thập trong các phần chuyên dụng của chính sách bảo mật này hoặc bằng các văn bản giải thích cụ thể hiển thị trước khi thu thập dữ liệu.

Dữ liệu cá nhân có thể được người dùng cung cấp một cách tự do, hoặc trong trường hợp dữ liệu sử dụng, thu thập tự động khi sử dụng ứng dụng này.

Trừ khi được chỉ định khác, tất cả các dữ liệu yêu cầu ứng dụng này là bắt buộc và không cung cấp dữ liệu này có thể làm cho nó không thể cho ứng dụng này để cung cấp dịch vụ của mình. Trong trường hợp ứng dụng này đặc biệt nói rằng một số dữ liệu không bắt buộc, người dùng miễn phí không giao tiếp dữ liệu này mà không có hậu quả đến tính khả dụng hoặc chức năng của dịch vụ.

Người dùng không chắc chắn về dữ liệu cá nhân là bắt buộc được hoan nghênh liên hệ với chủ sở hữu.

Bất kỳ việc sử dụng cookie – hoặc các công cụ theo dõi khác-bởi ứng dụng này hoặc bởi các chủ sở hữu của các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng này phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người dùng, ngoài các mục đích khác được mô tả trong tài liệu hiện tại và trong chính sách cookie, nếu có.

Người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ dữ liệu cá nhân của bên thứ ba thu được, công bố hoặc chia sẻ thông qua ứng dụng này và xác nhận rằng họ có sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp dữ liệu cho chủ sở hữu.

CHẾ ĐỘ VÀ NƠI XỬ LÝ DỮ LIỆU
PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
Chủ sở hữu có các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy dữ liệu trái phép.
Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng cách sử dụng máy tính và/hoặc công cụ hỗ trợ CNTT, sau thủ tục tổ chức và các chế độ liên quan chặt chẽ đến các mục đích được chỉ định. Ngoài chủ đầu tư, trong một số trường hợp, dữ liệu có thể được truy cập vào một số loại người phụ trách, tham gia vào hoạt động của ứng dụng này (quản trị, bán hàng, tiếp thị, Pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc các bên bên ngoài (chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của bên thứ ba, tàu sân bay, nhà cung cấp Hosting Danh sách Cập Nhật của các bên này có thể được yêu cầu từ chủ đầu tư bất kỳ lúc nào.

CƠ SỞ PHÁP LÝ XỬ LÝ
Chủ sở hữu có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến người dùng nếu một trong những quy định sau đây áp dụng:

Người dùng đã cho phép họ cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý: trong một số luật, chủ đầu tư có thể được phép xử lý dữ liệu cá nhân cho đến khi các đối tượng người dùng xử lý như vậy (“opt-out”), mà không cần phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ khác của các cơ sở pháp lý sau đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý dữ liệu cá nhân phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu; cung cấp dữ liệu là cần thiết cho việc thực hiện một thỏa thuận với người sử dụng và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ trước hợp đồng; xử lý là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý mà chủ sở hữu là chủ đề; xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện trong lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền chính thức giao cho chủ sở hữu; việc xử lý là cần thiết cho các mục đích của các lợi ích hợp pháp theo đuổi bởi chủ đầu tư hoặc bởi một bên thứ ba.
Trong bất kỳ trường hợp nào, chủ đầu tư sẽ sẵn sàng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý, và cụ thể là việc cung cấp dữ liệu cá nhân là một yêu cầu theo luật định hoặc theo hợp đồng, hoặc yêu cầu cần thiết để tham gia vào khế ước.

Nơi
Dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành của chủ sở hữu và ở bất kỳ nơi nào khác mà các bên liên quan đến việc xử lý được định vị.

Tùy thuộc vào vị trí của người dùng, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển dữ liệu của người dùng đến một quốc gia khác. Để tìm hiểu thêm về địa chỉ xử lý của dữ liệu chuyển giao như vậy, người dùng có thể kiểm tra phần chứa thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Người dùng cũng có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc chuyển dữ liệu đến một quốc gia bên ngoài liên minh châu Âu hoặc cho bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế công cộng hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như LHQ, và về các biện pháp an ninh do chủ đầu tư bảo vệ dữ liệu.

Nếu bất kỳ chuyển khoản nào diễn ra, người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần có liên quan của tài liệu này hoặc hỏi với chủ đầu tư bằng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

THỜI GIAN LƯU GIỮ
Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý và lưu trữ cho miễn là yêu cầu của mục đích mà họ đã được thu thập cho.

Do đó:

Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa chủ đầu tư và người dùng sẽ bị giữ lại cho đến khi hợp đồng đã hoàn tất. Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích của lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu sẽ bị giữ lại miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích như vậy. Người dùng có thể tìm thấy thông tin cụ thể về lợi ích hợp pháp theo đuổi bởi chủ sở hữu trong các phần có liên quan của tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với chủ đầu tư.
Chủ sở hữu có thể được phép lưu giữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian lâu hơn bất cứ khi nào người dùng đã đồng ý với việc xử lý đó, miễn là sự đồng ý đó không được rút ra. Hơn nữa, chủ đầu tư có thể có nghĩa vụ Giữ lại dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian lâu hơn bất cứ khi nào cần thiết để thực hiện một trách nhiệm pháp lý hoặc theo lệnh của một cơ quan.

Khi thời gian lưu giữ hết hạn, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền thực thi và quyền di chuyển dữ liệu không thể được áp dụng sau khi hết thời hạn lưu giữ.

MỤC ĐÍCH XỬ LÝ
Dữ liệu liên quan đến người dùng được thu thập để cho phép chủ sở hữu cung cấp dịch vụ của mình, cũng như cho các mục đích sau: liên hệ với người dùng và Analytics.

Người dùng có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các mục đích xử lý và về dữ liệu cá nhân cụ thể được sử dụng cho từng mục đích trong các phần tương ứng của tài liệu này.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các mục đích sau đây và sử dụng các dịch vụ sau:

Analytics
Các dịch vụ chứa trong phần này cho phép chủ sở hữu để giám sát và phân tích lưu lượng truy cập web và có thể được sử dụng để theo dõi hành vi của người dùng.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc dùng ứng dụng này, để chuẩn bị các báo cáo về các hoạt động của nó và chia sẻ với các dịch vụ khác của Google.
Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để theo ngữ cảnh và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo riêng của mình.
Dữ liệu cá nhân được thu thập: cookie và dữ liệu sử dụng.

Nơi chế biến: Hoa Kỳ – chính sách bảo mật – chọn không tham gia.

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI DÙNG
MẪU LIÊN HỆ (ỨNG DỤNG NÀY)
Bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ với dữ liệu của họ, người dùng cho phép ứng dụng này sử dụng các chi tiết này để trả lời các yêu cầu thông tin, báo giá hoặc bất kỳ loại yêu cầu khác như được chỉ định bởi tiêu đề của biểu mẫu.
Dữ liệu cá nhân được thu thập: địa chỉ, thành phố, quốc gia, ngày sinh, địa chỉ email, tên, họ, số điện thoại, User ID, các loại dữ liệu và mã ZIP/Bưu điện.

DANH SÁCH GỬI THƯ HOẶC BẢN TIN (ỨNG DỤNG NÀY)
Bằng việc đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc cho bản tin, địa chỉ email của người dùng sẽ được thêm vào danh sách liên hệ của những người có thể nhận được thư email chứa thông tin về bản chất thương mại hoặc quảng cáo liên quan đến ứng dụng này. Địa chỉ email của bạn cũng có thể được thêm vào danh sách này như là kết quả của việc đăng ký vào ứng dụng này hoặc sau khi thực hiện mua.
Dữ liệu cá nhân được thu thập: địa chỉ email.

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG
Người dùng có thể thực hiện các quyền nhất định liên quan đến dữ liệu được chủ sở hữu xử lý.

Đặc biệt, người dùng có quyền làm như sau:

Rút sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý mà trước đây họ đã đồng ý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Đối tượng xử lý dữ liệu của họ. Người dùng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu của họ nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý. Các chi tiết khác được cung cấp trong phần chuyên dụng bên dưới. Truy cập dữ liệu của họ. Người dùng có quyền học nếu dữ liệu đang được chủ sở hữu xử lý, có được tiết lộ về các khía cạnh nhất định của việc xử lý và lấy bản sao của dữ liệu đang xử lý. Xác minh và tìm cách chính. Người dùng có quyền xác minh tính chính xác của dữ liệu và yêu cầu Cập Nhật hoặc sửa chữa. Hạn chế xử lý dữ liệu của họ. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, để hạn chế xử lý dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, chủ sở hữu sẽ không xử lý dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là lưu trữ nó. Có dữ liệu cá nhân của họ bị xóa hoặc loại bỏ khác. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, để có được xóa dữ liệu của họ từ chủ sở hữu. Nhận dữ liệu của họ và chuyển sang bộ điều khiển khác. Người dùng có quyền nhận dữ liệu của họ trong một cấu trúc, thường được sử dụng và máy đọc định dạng và, nếu kỹ thuật khả thi, để có nó được truyền đến một bộ điều khiển mà không có bất kỳ trở ngại. Quy định này được áp dụng với điều kiện là dữ liệu được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng, theo hợp đồng mà người dùng là một phần trong hoặc theo nghĩa vụ trước đó. Nộp đơn khiếu nại. Người dùng có quyền đưa ra khiếu nại trước cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của họ.
THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ
Trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý cho một lợi ích công cộng, trong việc thực hiện một cơ quan chức chính thức giao cho chủ sở hữu hoặc cho các mục đích của lợi ích hợp pháp theo đuổi bởi chủ đầu tư, người dùng có thể phản đối xử lý như vậy bằng cách cung cấp một mặt đất liên quan đến tình hình cụ

Người dùng phải biết rằng, Tuy nhiên, nên dữ liệu cá nhân của họ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, họ có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cung cấp bất kỳ biện minh nào. Để tìm hiểu, liệu chủ đầu tư có xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, người dùng có thể tham khảo các phần có liên quan của tài liệu này.

CÁCH THỰC HIỆN CÁC QUYỀN NÀY
Bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện quyền của người dùng có thể được chuyển đến chủ đầu tư thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được chủ đầu tư giải quyết càng sớm càng tốt và luôn trong vòng một tháng.

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU
HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ
Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được sử dụng cho các mục đích pháp lý của chủ đầu tư tại tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể phát sinh do việc sử dụng ứng dụng này hoặc các dịch vụ liên quan không đúng cách.
Người sử dụng tuyên bố để biết rằng chủ sở hữu có thể được yêu cầu để lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công cộng.

THÔNG TIN BỔ SUNG VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG
Ngoài các thông tin chứa trong chính sách bảo mật này, ứng dụng này có thể cung cấp cho người dùng các thông tin bổ sung và ngữ cảnh liên quan đến dịch vụ cụ thể hoặc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân theo yêu cầu.

NHẬT KÝ HỆ THỐNG VÀ BẢO TRÌ
Đối với mục đích vận hành và bảo trì, ứng dụng này và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào cũng có thể thu thập các tệp tương tác với ứng dụng này (Nhật ký hệ thống) sử dụng dữ liệu cá nhân khác (chẳng hạn như địa chỉ IP) cho mục đích này.

THÔNG TIN KHÔNG CÓ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY
Thông tin chi tiết liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu từ chủ sở hữu bất cứ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên lạc ở đầu tài liệu này.

CÁC YÊU CẦU ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO “KHÔNG THEO DÕI”
Ứng dụng này không hỗ trợ yêu cầu “không theo dõi”.
Để xác định xem bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào, nó sử dụng danh dự các yêu cầu “không theo dõi”, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY
Chủ đầu tư có quyền thực hiện thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho người sử dụng trên Trang này và có thể trong ứng dụng này và/hoặc-như xa như kỹ thuật và khả thi về mặt pháp lý-gửi một thông báo cho người dùng thông qua bất kỳ liên hệ với các chi phí có sẵn cho chủ sở hữu. Nó được khuyến khích mạnh mẽ để kiểm tra trang này thường xuyên, đề cập đến ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở phía dưới.

Nếu những thay đổi ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của người dùng, chủ đầu tư sẽ thu thập sự đồng ý mới từ người dùng, nếu cần.

ĐỊNH NGHĨA VÀ THAM KHẢO PHÁP LÝ
DỮ LIỆU CÁ NHÂN (HOẶC DỮ LIỆU)
Bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp, hoặc liên quan đến các thông tin khác — bao gồm số nhận dạng cá nhân — cho phép xác định hoặc có tính khả thi của một người tự nhiên.

DỮ LIỆU SỬ DỤNG
Thông tin được thu thập tự động thông qua ứng dụng này (hoặc các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trong đơn này), có thể bao gồm: các địa chỉ IP hoặc tên miền của các máy tính được sử dụng bởi những người dùng ứng dụng này, các địa chỉ URI (thống nhất tài nguyên nhận dạng), thời gian của các yêu cầu, các phương pháp dùng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của tập tin được trả lời, mã số cho thấy tình trạng của máy chủ câu lỗi, vv), nước xuất xứ, các tính năng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng bởi người dùng, các chi tiết thời gian khác nhau cho mỗi lần truy cập (ví dụ, thời gian dành cho mỗi trang trong ứng dụng) và các chi tiết về con đường tiếp theo trong ứng dụng với tham chiếu đặc biệt đến chuỗi các trang truy cập , và các thông số khác về hệ điều hành thiết bị và/hoặc môi trường CNTT của người dùng.

Người dùng
Cá nhân sử dụng ứng dụng này, trừ khi được chỉ định khác, trùng với đối tượng dữ liệu.

ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU
Người tự nhiên mà dữ liệu cá nhân đề cập đến.

BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU (HOẶC GIÁM SÁT DỮ LIỆU)
Người tự nhiên hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ thể khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bộ điều khiển, như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

BỘ ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU (HOẶC CHỦ SỞ HỮU)
Những người tự nhiên hoặc pháp lý, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ thể khác mà, một mình hoặc cùng với những người khác, xác định các mục đích và phương tiện của việc xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm các biện pháp an ninh liên quan đến hoạt động và sử dụng ứng dụng này. Bộ điều khiển dữ liệu, trừ khi được chỉ định khác, là chủ sở hữu của ứng dụng này.

ỨNG DỤNG NÀY
Phương tiện mà theo đó dữ liệu cá nhân của người dùng được thu thập và xử lý.

Dịch vụ
Các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng này như được mô tả trong các điều khoản tương đối (nếu có) và trên trang web này/ứng dụng.

LIÊN MINH CHÂU ÂU (HOẶC EU)
Trừ khi có quy định khác, tất cả các tham chiếu được thực hiện trong tài liệu này đến liên minh châu Âu bao gồm tất cả các quốc hội thành viên hiện tại cho liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu.

Cookie
Phần nhỏ dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị của người dùng.

THÔNG TIN PHÁP LÝ
Điều khoản về quyền riêng tư này đã được chuẩn bị dựa trên các quy định của nhiều luật, bao gồm cả nghệ thuật. 13/14 quy định (EU) 2016/679 (quy định chung về bảo vệ dữ liệu).

Chính sách bảo mật này chỉ liên quan đến ứng dụng này, nếu không nêu khác trong tài liệu này.