Chính sách trả lại hàng tiêu chuẩn.

Standard Return Policy

Với quy trình trả hàng đơn giản của chúng tôi, bạn có thể mua sắm trực tuyến miễn phí.

Nếu một cái gì đó không hoạt động, bạn có thể gửi hầu hết các mặt hàng trở lại trong vòng 30 ngày giao hàng. *

  • Bắt đầu quá trình trả lại trong vòng 30 ngày nhận hàng của bạn.
  • Sản phẩm phải ở trong tình trạng mới hoặc chưa sử dụng, với tất cả các sản phẩm chèn và phụ kiện ban đầu.
  • Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí của hàng hóa và phí vận chuyển nếu sự trở lại là kết quả của lỗi của chúng tôi hoặc sản phẩm bị lỗi.
  • Vận chuyển sản phẩm càng sớm càng tốt để nó đến tại cơ sở của chúng tôi trong vòng 45 ngày sau khi nhận được hàng.
  • Chúng tôi kiểm tra tất cả các mặt hàng trả lại và sẽ hoàn trả lại bạn dựa trên điều kiện của mặt hàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận lại quy trình.