Điều khoản giao hàng

Điều khoản giao hàng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm từ VietIfy. Khi thanh toán hoàn tất, chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của bạn. Bình thường, nó sẽ mất từ 2-5 ngày để hoàn thành.

Chúng tôi sẽ gửi giấy phép phần mềm của bạn thông qua email của bạn mà bạn đã điền vào mẫu đơn đặt hàng. Và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi thanh toán hoàn tất.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về giao hàng.