Điều khoản về dịch vụ

Thời hạn dịch vụ

Cập Nhật lần cuối: Sep 13, 2019

Các điều khoản và điều kiện (“điều khoản”, “điều khoản và điều kiện”) chi phối mối quan hệ của bạn với trang web https://vietify.com (“Dịch vụ”) do VIETIFY CO., LTD điều hành. (“chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn dựa trên sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người sử dụng dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản này và chấp nhận tất cả các hậu quả pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện, toàn bộ hoặc một phần, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ.

Mua

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua dịch vụ (“mua”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến mua hàng, bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và thông tin vận chuyển của bạn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác trong kết nối với bất kỳ mua; và rằng (II) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin như vậy, bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba cho các mục đích tạo điều kiện cho việc hoàn thành mua hàng.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của bạn bất cứ lúc nào vì một số lý do nhất định bao gồm nhưng không giới hạn: sản phẩm hoặc dịch vụ sẵn có, lỗi trong mô tả hoặc giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, lỗi trong đơn đặt hàng của bạn hoặc các lý do khác.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn nếu bị nghi ngờ gian lận hoặc giao dịch trái phép hoặc bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại cho việc mua để hoàn thành, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại kết quả cho bạn.

TÍNH KHẢ DỤNG, LỖI VÀ KHÔNG CHÍNH XÁC

Để cung cấp dịch vụ và độ chính xác xuất sắc, chúng tôi thường xuyên cập nhật các sản phẩm và dịch vụ trên dịch vụ.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính khả dụng và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi, các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên dịch vụ của chúng tôi có thể có lỗi liên quan đến giá cả, được mô tả không chính xác hoặc không khả dụng.

Chúng tôi có thể gặp phải sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác.

Tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin đó là chính xác, đầy đủ, và hiện tại vào tất cả các lần. Việc không làm như vậy cấu thành một sự vi phạm các điều khoản, có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào trong mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi trở thành nhận thức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn có thể không sử dụng như tên người dùng mà người khác hoặc một tổ chức khác hoặc không có quyền hợp pháp để sử dụng, tên hoặc nhãn hiệu thương mại phải tuân theo bất kỳ cấp độ nào của một người hoặc tổ chức khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích đáng hoặc tên mà nếu không có sự xúc phạm, thô tục hoặc khiêu dâm.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ và tất cả nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa hoặc mã là tài sản của Aurora Cannabis Enterprises Inc. và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn có thể hiển thị và sao chép, tải xuống hoặc in các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của dịch vụ chỉ cho việc sử dụng phi thương mại của riêng bạn, hoặc đặt hàng với VIETIFY CO., LTD. Bất kỳ sử dụng nào khác đều bị nghiêm cấm và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Các điều khoản này không cấp cho bạn giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của VIETIFY CO., LTD. hoặc các chi nhánh của nó. Bạn đồng ý không sử dụng, thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào từ các tài liệu tải về từ dịch vụ.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi VIETIFY CO., LTD.

CÔNG TY TNHH VIETIFY không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng VIETIFY CO., LTD. không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là gây ra bởi hoặc liên quan đến sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ như vậy.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lí do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm điều khoản.

Tất cả các quy định của điều khoản sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quy định về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối bảo hành, bồi thường và hạn chế trách nhiệm pháp lý.

Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn có thể chỉ cần ngừng sử dụng dịch vụ.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại công ty TNHH VIETIFY, hiệu trưởng, cán bộ, giám đốc, đại diện, nhân viên, nhà thầu, người cấp phép, người có giấy phép, nhà cung ứng và đại lý, từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, tổn thất, nghĩa vụ, chi phí, hành động

Chúng bao gồm nhưng không giới hạn: (a) lệ phí pháp lý và kế toán kết quả từ việc bạn sử dụng dịch vụ; (b) vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này; (c) bất cứ thứ gì bạn đăng lên hoặc tải lên dịch vụ; Và (d) bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ hành vi bất thường hoặc bất hợp pháp nào của bạn, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập Dịch vụ sử dụng tài khoản của bạn cho dù truy cập đó có được qua các phương tiện gian lận hay bất hợp pháp.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VIETIFY CO., LTD, giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp, hoặc chi nhánh của nó, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc trừng phạt thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế (i) việc bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; (II) không có khả năng truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; (III) bất kỳ hành vi hoặc nội dung nào của bất kỳ bên thứ ba nào trên hoặc liên quan đến dịch vụ; (iiv) bất kỳ nội dung nào thu được từ hoặc thông qua dịch vụ; và (v) việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi nội dung hoặc truyền thông của bạn, cho dù là dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác trong pháp luật, chúng tôi có được thông báo về khả năng của các thiệt hại như vậy, và thậm chí nếu một biện

KHƯỚC TỪ VÀ KHÔNG TỪ BỎ QUYỀN

CÔNG TY TNHH VIETIFY làm cho không có bảo đảm, đại diện hoặc các bảo đảm dưới bất kỳ loại nào liên quan đến trang web và công nghệ kết hợp. Bất kỳ việc áp dụng bảo hành, điều khoản và điều kiện được loại trừ, đến mức tối đa được pháp luật cho phép. Việc bạn sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “AS IS” và “AS AVAILABLE”. Dịch vụ được cung cấp không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc quá trình thực hiện, trừ khi được cung cấp theo luật của bất kỳ tỉnh nào ở Canada. Trong những trường hợp như vậy, luật pháp tỉnh sẽ áp dụng trong phạm vi cần thiết.

CÔNG TY TNHH VIETIFY Các công ty con, chi nhánh và người cấp phép của nó không bảo đảm rằng a) dịch vụ sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc có sẵn tại bất kỳ thời gian hoặc địa chỉ cụ thể nào; b) bất kỳ lỗi hoặc khiếm khuyết nào sẽ được sửa chữa; c) dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; Hoặc d) kết quả sử dụng dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản này và VIETIFY CO., LTD. chọn không hành động ngay lập tức, hoặc chọn không hành động ở tất cả, Aurora Cannabis doanh nghiệp Inc vẫn sẽ được hưởng tất cả các quyền và biện pháp khắc phục vào bất kỳ ngày nào sau này, hoặc trong bất kỳ tình huống khác, nơi bạn vi phạm các điều khoản này. CÔNG TY TNHH VIETIFY không khước từ bất kỳ quyền nào của mình. CÔNG TY TNHH VIETIFY sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm mục đích nào của các điều khoản này do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát. Một người không phải là một bên cho các điều khoản này sẽ không có quyền thực thi.

Bạn không thể chỉ định, giấy phép phụ hoặc chuyển bất kỳ quyền nào của bạn theo các điều khoản này.

Loại trừ

Như đặt ra, ở trên, một số luật không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, vì vậy những hạn chế trên có thể không áp dụng đối với bạn. Luật pháp tỉnh của Canada có thể áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

LUẬT CHI PHỐI

Các điều khoản này sẽ được chi phối bởi, và diễn giải và thi hành theo quy định của pháp luật tại tỉnh Ontario và pháp luật của Canada, nếu có.

Nếu bất kỳ quy định nào của các điều khoản này được cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án có thẩm quyền, thì bất kỳ khoản còn lại nào của các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận trước, bằng miệng hoặc bằng cách khác, liên quan đến dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu một bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì tạo ra một sự thay đổi vật chất sẽ được xác định theo ý riêng của chúng tôi.

Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các phiên bản đó trở nên hiệu quả, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng trang web và dịch vụ.

Trở lại

Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ khoản tiền hoàn lại hoặc trao đổi nào cho các sản phẩm mua tại www.vietify.com. Nếu bạn nhận được một mục khiếm khuyết xin vui lòng email info@vietify.com để đội ngũ của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@vietify.com.