Làm thế nào tôi có thể nhận được giấy phép?

Sau khi đơn đặt hàng hoàn tất, thanh toán được thực hiện. Giấy phép cần thời gian để xử lý từ 3-5 ngày. Sau đó chúng tôi sẽ giao giấy phép cho email của bạn hoặc địa chỉ giao hàng mà bạn đang sử dụng trong quá trình đặt hàng.