GFI Archiver | Lưu trữ để tăng năng suất, quản lý và tuân thủ

GFI Archiver | Lưu trữ để tăng năng suất, quản lý và tuân thủ

In stock

GFI Archiver có nghĩa là giải pháp lưu trữ trung tâm dễ dàng truy cập, không có sơ khai.

Compare
Compare

Description

Với GFI Archiver, tất cả các email và tệp của công ty được tự động lưu trữ trong một môi trường trung tâm, an toàn, có thể được truy cập nhanh chóng và tìm kiếm dễ dàng.

Email và tệp công ty của bạn là nguồn thông tin, liên lạc, giao dịch và thông tin kinh doanh quan trọng. Nếu bất kỳ thông tin nào trong số này bị mất hoặc bị xóa, nó có thể dẫn đến tổn thất kinh doanh và uy tín, đồng thời khiến công ty của bạn gặp rủi ro pháp lý. Các doanh nghiệp yên tâm khi biết thông tin công ty quan trọng của họ được lưu trữ ở một nơi an toàn và có thể quản lý được. Hơn nữa, với các báo cáo của MailInsights®, bạn có thể xác định và giải quyết các vấn đề kinh doanh tiềm ẩn như vi phạm bảo mật, rủi ro pháp lý và các vấn đề về năng suất bằng cách trích xuất dữ liệu quan trọng từ kho lưu trữ của bạn. *

GFI Archiver hoạt động liền mạch với thiết lập email của bạn

GFI Archiver hoạt động song song với Microsoft® Exchange, Office 365 ™, Google Apps ™ và các máy chủ email khác để sao chép tất cả các email được gửi và nhận trong một máy chủ riêng biệt. Điều này cho phép bạn tạo không gian trên máy chủ email của mình để tăng hiệu suất, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng và độ tin cậy tuyệt vời cho kho lưu trữ của bạn. Chi phí lưu trữ được giảm đáng kể thông qua lưu trữ một phiên bản (SIS), chỉ lưu trữ một bản sao của email được gửi đến nhiều người nhận và nén các tệp đính kèm

Lưu trữ, không chỉ cho email

Hỗ trợ lưu trữ tệp (FAA) cho phép người dùng thực hiện những việc sau mà không làm gián đoạn quy trình làm việc: chia sẻ tệp và thư mục; tự động đồng bộ hóa các tập tin giữa các máy; tự động lưu trữ tệp trong kho lưu trữ trung tâm; và giữ lại lịch sử tệp hoàn chỉnh. GFI Archiver cũng có thể lưu trữ các mục lịch từ máy chủ email của bạn. FAA cho phép bạn có không gian lưu trữ dùng chung của công ty mình mà không cần phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ trực tuyến của bên thứ ba. Do đó, các tệp của bạn sẽ không rời khỏi công ty của bạn.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “GFI Archiver | Lưu trữ để tăng năng suất, quản lý và tuân thủ”

Hỗ trợ các máy chủ email chính như Microsoft Exchange và Windows Server®, bao gồm các nền tảng Hyper-V® và VMWare®.