Microsoft Windows Server 2019 | Khả năng kết hợp với Azure | Đổi mới nhanh hơn cho các ứng dụng

Microsoft Windows Server 2019 | Khả năng kết hợp với Azure | Đổi mới nhanh hơn cho các ứng dụng

$972.00$6,155.00

In stock

$972.00$6,155.00

Microsoft Windows Server 2019 là hệ điều hành máy chủ tốt nhất cho hệ thống của bạn.

Clear
Compare
Compare

Description

Khai thác tối đa Windows Server

Windows Server 2019 là hệ điều hành kết nối môi trường tại chỗ với Azure, bổ sung thêm các lớp bảo mật đồng thời giúp bạn hiện đại hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng của mình.
[info_list font_size_icon=”24″ eg_br_width=”1″][info_list_item list_title=”Khả năng kết hợp với Azure”]Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn sang Azure để tối đa hóa các khoản đầu tư của bạn và đạt được các khả năng kết hợp mới.[/info_list_item][info_list_item list_title=”Bảo mật nhiều lớp nâng cao”]Nâng cao vị thế bảo mật của bạn bằng cách bảo vệ trung tâm dữ liệu, bắt đầu với hệ điều hành.[/info_list_item][info_list_item list_title=”Đổi mới nhanh hơn cho các ứng dụng”]Cho phép tạo các ứng dụng gốc trên đám mây và hiện đại hóa các ứng dụng truyền thống bằng cách sử dụng vùng chứa và microservices.
[/info_list_item][info_list_item list_title=”Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ chưa từng có”]Phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu của bạn để đạt được hiệu quả và bảo mật cao hơn[/info_list_item][/info_list]

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Microsoft Windows Server 2019 | Khả năng kết hợp với Azure | Đổi mới nhanh hơn cho các ứng dụng”